Sommartid

Akademikerresor ändrar kontorets öppettider från den 5 juni till den 18 augusti.

Nya öppettiderna är 08.30 till 16.00

Övriga tider hänvisar vi till vår jour som har telefonnummer 08-665 07 57